เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

เอกสารความรู้เผยแพร่สู่ประชาชน
ฝ่ายการพยาบาล รพ.เลิดสิน


ลำดับที่ เรื่อง ปก Date download
17 แบบฟอร์มคู่มือการให้บริการ ห้องเจาะเลือด 15/06/2561
16 แบบฟอร์มคู่มือการให้บริการผู้ป่วยนอก 15/06/2561
15 แบบฟอร์มคู่มือการลงทะเบียนล่วงหน้าทางโทรศัพท์ 15/06/2561
14 คู่มือการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เล่มที่ 2 ภาคปฏิบัติ 28/09/2560
13 เรื่องเล่าการดูแลผู้ป่วยแบบ Palliative Care เล่ม 2 28/09/2560
12 กินอย่างไรเมื่อต้องล้างไต สำหรับประชาชน 28/09/2560
11 กินอย่างไรเมื่อต้องล้างไต สำหรับบุคลกรสาธารณสุข 28/09/2560
10 อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน pdf 31/07/2560
9 วัณโรค pdf 31/07/2560
8 โรคหลอดเลือดสมอง pdf 31/07/2560
7 ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน pdf 31/07/2560
6 เบาหวานขึ้นตา pdf 31/07/2560
5 ความดันโลหิตสูง pdf 31/07/2560
4 การออกกำลังกายกับโรคเบาหวาน pdf 31/07/2560
3 การบริหารเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน pdf 31/07/2560
2 การดูแลเท้า pdf 31/07/2560
1 การฉีดอินซูลิร pdf 31/07/2560
6 เบาหวานขึ้นตา pdf 31/07/2560
5 ความดันโลหิตสูง pdf 31/07/2560
4 การออกกำลังกายกับโรคเบาหวาน pdf 31/07/2560
3 การบริหารเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน pdf 31/07/2560
2 การดูแลเท้า pdf 31/07/2560
1 การฉีดอินซูลิร pdf 31/07/2560
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp