ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์