เพื่อความรวดเร็วและความสะดวกในการเข้ารับบริการของผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลลิดสิน จึงได้จัดทำ ขั้นตอนการเข้ารับการบริการของหน่วยงานต่างให้เป็นแนวทางในการเข้ารับการบริการ ให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย เพื่อรับทราบก่อนเข้ารับบริการจริง