โรงพยาบาลเลิดสิน


โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

190 ถนนสีลม
10500
กรุงเทพ
-
ไทย
02-3539800 (ระบบอัตโนมัติ )
02-3539801 (พนักงานรับโทรศัพท์)
02-3539621

www.lerdsin.go.th


map offilne 

นำทาง / Get directions

จาก / From :  หรือ / or 

ถึง / To      :  หรือ / or 

Component ContactMap - gmapfp.org modify by Woraphan Udom