lerdsin hospital

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางเช่ารถตู้โดยสารจำนวน 2 คัน 5 ปี 2020-02-17
ประกาศประกวดเช่ารถตู้โดยสารจำนวน 2 คัน 5 ปี 2020-02-17
ราคากลางซื้อกล้องผ่าตัดในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน และ อุปกรณ์เสริมทั้งset 2020-02-17
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน และ อุปกรณ์เสริมทั้งset 2020-02-17
ราคากลางซื้อกล้องผ่าตัดในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน และ อุปกรณ์เสริมทั้งset 2020-02-12
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน และ อุปกรณ์เสริมทั้งset 2020-02-12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อเวชภัณฑ์ยา Diosmin 450 mg/Hesperidin50 mg 2020-02-04

mmrh logo