lerdsin hospital

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางซื้อกล้องผ่าตัดช่องทอ้งและอุ้งเชิงกราน 2020-02-24
ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดช่องทอ้งและอุ้งเชิงกราน 2020-02-24
ราคากลางซื้ออาหารคนไข้ งวดที่2 2020-02-21
ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่2 2020-02-21
ราคากลางกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาทพร้อมกล้องส่องตรวจ 2020-02-19
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาทพร้อมกล้องส่องตรวจ 2020-02-19
ราคากลางยา Ifosfamide,Enzalutamide,Irinotecan 2020-02-17
ประกวดราคายา Ifosfamide,Enzalutamide,Irinotecan 2020-02-17
ราคากลางเช่ารถตู้โดยสารจำนวน 2 คัน 5 ปี 2020-02-17
ประกาศประกวดเช่ารถตู้โดยสารจำนวน 2 คัน 5 ปี 2020-02-17
ราคากลางซื้อกล้องผ่าตัดในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน และ อุปกรณ์เสริมทั้งset 2020-02-17
ผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยาตา 3 รายการ 2020-02-13
ราคากลางซื้อกล้องผ่าตัดในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน และ อุปกรณ์เสริมทั้งset 2020-02-12
ราคากลางซื้อกล้องผ่าตัดในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน และ อุปกรณ์เสริมทั้งset 2020-02-12
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน และ อุปกรณ์เสริมทั้งset 2020-02-12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อเวชภัณฑ์ยา Diosmin 450 mg/Hesperidin50 mg 2020-02-04