lerdsin hospital

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2063 ไตรมาตรที่1 2020-05-26
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา irinotecan 100 mg/5ml injection 2020-05-26
ราคากลางเวชภัณฑ์ยา irinotecan 100 mg/5ml injection 2020-05-26
ราคากลางตู้อบเด็ก full function 2020-05-26
ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก full function 2020-05-26
ราคากลางเครื่องให้ความอบอุ่นเหนือตัวเด็กแบบมีเตียง 2020-05-26
ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นเหนือตัวเด็กแบบมีเตียง 2020-05-26
ราคากลางเครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดจากด้านบนและล่าง (แยกชิ้นได้) 2020-05-26
ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดจากด้านบนและล่าง (แยกชิ้นได้) 2020-05-26
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา irinotecan 100mg/5ml injection 2020-05-25
ประกาศผู้ชนะประกวดราคายาปฏิชีวนะ4รายการ 2020-05-25
ราคากลางเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี 2020-05-18
ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี 2020-05-18
แผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา Irinotecan 100 mg/5ml injection 2020-05-15
ราคากลางซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยขนาด 3 ลิตรซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยขนาด 3 ลิตร 2020-05-14
ประกวดราคาซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยขนาด 3 ลิตรื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยขนาด 3 ลิตร 2020-05-14