lerdsin hospital

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม 2563

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในข้อขนาดเล็ก 2020-07-31
ประกวดชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในข้อขนาดเล็ก 2020-07-31
ราคากลางจ้างพนักงานเดินงาน จำนวน 16 คน 2020-07-22
ประกวดจ้างพนักงานเดินงาน จำนวน 16 คน 2020-07-22
ราคากลางเครื่องวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยระบบ Laser Scanning 2020-07-20
ประกวดเครื่องวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยระบบ Laser Scanning 2020-07-20
ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 7 เครื่อง 2020-07-17
ประกวดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง 2020-07-17
ราคากลางซื้ออาหารทางการแพทย์ 2020-07-15
ประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 2020-07-15
ราคากลางซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 2020-07-13
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 2020-07-13
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน 2020-07-01