lerdsin hospital

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครือ่ 2020-08-31
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครือ่ง 2020-08-31
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ระยะเวลา 12 เดือน 2020-08-31
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ระยะเวลา 12 เดือน 2020-08-31
ราคากลางซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด 2020-08-27
ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด 2020-08-27
แผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาลดความดัน 2 รายการ 2020-08-26
ราคากลางซื้ออาหารคนไข้ งวดที่1 2020-08-25
ประกวดราคราคากลางซื้ออาหารคนไข้ งวดที่1 2020-08-25
ราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 27 คน 2020-08-24
ประกวดราคจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 27 คน 2020-08-24
ราคากลางจ้างทำความสะอาดปี64 2020-08-20
ประกวดราคจ้างทำความสะอาดปี64 2020-08-20
ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง 2020-08-20
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง 2020-08-20
ราคากลางตู้แช่แข็งสำหรับเก็บพลาสม่า 2020-08-14
ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งสำหรับเก็บพลาสม่า 2020-08-14
ราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปี 2564 2020-08-11
ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปี 2564 2020-08-11
ราคากลางเพลททดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ 2020-08-11
ประกวดราคาซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ 2020-08-11
ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันใช้ในผู้ป่วยวิกฤต 2020-08-11
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันใช้ในผู้ป่วยวิกฤต 2020-08-11