lerdsin hospital

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ 2020-12-30
ประกวดราคาขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ 2020-12-30
ราคากลางเครื่องเอกซเรย์ Fluoroscope 2020-12-24
ประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์ Fluoroscope 2020-12-24
ราคากลางแผ่นรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 2020-12-23
ประกวดราคาแผ่นรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 2020-12-23
ราคากลางจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยประจำปี 2564 2020-12-22
ประกวดราคาเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยประจำปี 2564 2020-12-22
ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานสัญญาณชีพ 2020-12-21
ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานสัญญาณชีพ 2020-12-21
ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมแรงดันอละชนิดไม่ใส่ท่อ สำหรับทารกแรกเกิด 2020-12-18
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมแรงดันอละชนิดไม่ใส่ท่อ สำหรับทารกแรกเกิด 2020-12-18
ราคากลางเครื่องเอกซเรย์เครื่องที่แบบซีอาร์ม 2020-12-16
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เครื่องที่แบบซีอาร์ม 2020-12-16
ราคากลางเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 2020-12-16
ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 2020-12-16
ราคากลางสว่านเจาะและคว้านโพรงกระดูกขนาดใหญ่ 2020-12-15
ประกวดราคาซื้อสว่านเจาะและคว้านโพรงกระดูกขนาดใหญ่ 2020-12-15
ราคากลางชุุดกล้องส่องข้อมือ,ข้อศอก 2020-12-14
ประกวดราคาซื้อชุุดกล้องส่องข้อมือ,ข้อศอก 2020-12-14
ราคากลางตู้เตรียมยาเคมีบำบัดหรือสารอันตรายในสภาวะปราศจากเชื้อ 2020-12-04
ประกวดราคาซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัดหรือสารอันตรายในสภาวะปราศจากเชื้อ 2020-12-04
ราคากลางตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด 2020-12-04
ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด 2020-12-04
ราคากลางชุดกล้องส่งข้อมือ ข้อศอก 2020-12-02
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่งข้อมือ ข้อศอก 2020-12-02
ราคากลางเครื่องเอกซเรีย์เครื่องที่แบบซีอาร์ม (C-Arm) 2020-12-02
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรีย์เครื่องที่แบบซีอาร์ม (C-Arm) 2020-12-02