lerdsin hospital

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564

ราคากลางจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยประจำปี 25642021-01-07

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 2021-01-22
ราคากลางกล้องส่องตรวจกระเพาะทางเดินปัสสาวะ 2021-01-22
ประกาศราคากล้องส่องตรวจกระเพาะทางเดินปัสสาวะ 2021-01-22
ราคากลางหลอดเก็บเลือดสูญญากาศ 2021-01-14
ประกาศราคาหลอดเก็บเลือดสูญญากาศ 2021-01-14
สรุปผลการจัดซื้อเงินบำรุงโรงพยาบาลปี 2564 ไตรมาส 1 2021-01-13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 2021-01-13
ราคากลางน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจหาปริมาณแก๊ส 2021-01-13
ประกาศราคาน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจหาปริมาณแก๊ส 2021-01-13
ประกาศราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยประจำปี 2564 2021-01-07
ราคากลางซื้อเครื่องเอกซเรย์ Fluoroscope ระบบดิจิตอล 2021-01-06
ประกาศราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ Fluoroscope ระบบดิจิตอล 2021-01-06
ราคากลางซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานสัญญาณชีพ 2021-01-06
ประกาศราคาซื้อซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานสัญญาณชีพ 2021-01-06
ราคากลางซื้อเครื่องดมยาชนิด 3 ก๊าซ 2021-01-06
ประกาศราคาซื้อเครื่องดมยาชนิด 3 ก๊าซ 2021-01-06