lerdsin hospital

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562

 

 ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 2019-03-29
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 2019-03-29
ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ 2019-03-29
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 22 รายการ 2019-03-29
ราคากลางซื้อสายต่อสำหรับภาชนะรองรับสารคัดหลั่ง จำนวน 15000ชิ้น 2019-03-29
ประกวดราคาซื้อสายต่อสำหรับภาชนะรองรับสารคัดหลั่ง จำนวน 15000ชิ้น 2019-03-29
ราคากลางยูนิตทำฟัน 2019-03-21
ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน 2019-03-21
ราคากลางเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg/10ml injection และ Oxaliplatin 100mg/20ml 2019-03-18
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg/10ml injection และ Oxaliplatin 100mg/20ml 2019-03-18
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ 2019-03-13
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ 2019-03-13
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุเย็บแผล 6 รายการ 2019-03-13
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุเย็บแผล 6 รายการ 2019-03-13
แผนในการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-03-07
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 61- มีนาคม 62) เงินบำรุงโรงพยาบาล 2019-03-06
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 61- มีนาคม 62)งบประมาณ 2019-03-06
ราคากลางเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 2019-03-06
ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าจำนวน 10 เตียง 2019-03-06