lerdsin hospital

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม 2562

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราห์ใช้ในห้องปฏิบัติการจำนวน 72 รายการ 2019-07-23
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราห์ใช้ในห้องปฏิบัติการจำนวน 72 รายการ 2019-07-23
ราคากลางขวดอาหารเลี้ยงเลื้อแบคทีเรียสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื่อในเลือก จำนวน 20000 ขวด 2019-07-23
ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเลื้อแบคทีเรียสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื่อในเลือก จำนวน 20000 ขวด 2019-07-23
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Nicardipine 10 mg/10ml injection 2019-07-22
ราคากลางกล้องส่องตรวจลำใส้ใหญ่ระบบวิดิทัศน์ ชนิดรายละเอียดภาพสูง แบบ 2 โฟกัส จำนวน 1 ชุด 2019-07-12
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำใส้ใหญ่ระบบวิดิทัศน์ ชนิดรายละเอียดภาพสูง แบบ 2 โฟกัส จำนวน 1 ชุด 2019-07-12
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Nicergoline 30 mg tablet 2019-07-12
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา Omeprazole 20 mg capsule,Octreotide 0.1 mg/ml injection และ Dafomin 500 mg tableta 2019-07-09
ราคากลางซื้อรถเข็นอาหารผู้ป่วยขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าชนิดนั่งขับ จำนวน 9 คัน 2019-07-09
ประกวดราคาซื้อรถเข็นอาหารผู้ป่วยขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าชนิดนั่งขับ จำนวน 9 คัน 2019-07-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา paracetamol + tramadol 2019-07-03
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ยา Nicergoline 30 mg 2019-07-03
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา Nicardipine 10 mg/10ml injection 2019-07-02