lerdsin hospital

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมแรงดันและชนิดไม่ใส่ท่อสำหรับทารกแรกเกิด 2020-11-30
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมแรงดันและชนิดไม่ใส่ท่อสำหรับทารกแรกเกิด 2020-11-30
ราคากลางซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน 2020-11-30
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน 2020-11-30
ราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานสัญญาณชีพ 2020-11-30
ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานสัญญาณชีพ 2020-11-30
ราคากลางซื้อชุดเครื่องมือสำหรับยึดตรึงเนื้อเยื่อ 2020-11-27
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับยึดตรึงเนื้อเยื่อ 2020-11-27
ราคากลางซื้อเตียงผู้ป่้วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 2020-11-25
ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่้วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า 2020-11-25
ราคากลางซื้อชุดเครื่องปั่นย่อยชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก 2020-11-23
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องปั่นย่อยชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก 2020-11-23
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 2020-11-18
ราคากลางซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโพรเจนเปอร์ออกไซต์พลาาสมา่ 2020-11-18
ประกวดราคาซื้อเครื่องเครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโพรเจนเปอร์ออกไซต์พลาาสมา่ 2020-11-18
ราคากลางซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานสัญญาณชีพ 2020-11-13
ประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานสัญญาณชีพ 2020-11-13
ราคากลางจ้างเหมางานควบคุมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปี2564 2020-11-12
ประกวดราคาจ้างเหมางานควบคุมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปี2564 2020-11-12
ราคากลางประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่งข้อ 2020-11-11
ประกวดราคาประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่งข้อ 2020-11-11
ราคากลางซื้อเครื่องเก็บล้างเม็ดเลือดแดงมาใช้ใหม่ 2020-11-04
ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บล้างเม็ดเลือดแดงมาใช้ใหม่ 2020-11-04