lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม2564

 

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์CT 2021-03-24
จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์CT 2021-03-24
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-03-16
ราคากลางเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางคลินิก 2021-03-16
เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางคลินิก 2021-03-16
ราคากลางจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT 2021-03-10
จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT 2021-03-10
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน 5 ล้าน 2021-03-02
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน 5 ล้าน 2021-03-02