lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางจ้างเหมาบริการส่งตรวจภายนอกโรงพยาบาล 2022-03-30
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจภายนอกโรงพยาบาล 2022-03-30
ราคากลางชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR ที่ใช้กับเครื่อง abCycler 2022-03-29
ประกวดราคาชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR ที่ใช้กับเครื่อง abCycler 2022-03-29
ราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 51 คน ระยะเวลา 5 เดือน 2022-03-24
ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 51 คน ระยะเวลา 5 เดือน 2022-03-24
ราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ชนิด 100 % 2022-03-18
ประกวดราคาชื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ชนิด 100 % 2022-03-18
ราคากลางเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซพร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 2022-03-16
ประกวดราคาชื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซพร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 2022-03-16
ราคากลางประกวดราคาชื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 Covid-19 จำนวน 10000 เทสต์ 2022-03-09
ประกวดราคาชื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 Covid-19 จำนวน 10000 เทสต์ 2022-03-09
ราคากลางจ้างก่อสร้างคลินิกวัดยาง 2022-03-09
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลินิกวัดยาง 2022-03-09
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดปี65 2022-03-07
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดปี65 2022-03-07
ราคากลางประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการส่งตรวจภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน 2022-03-04
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการส่งตรวจภายนอกโรงพยาบาล จำนวน 1 งาน 2022-03-04
ราคากลางอาหารคนไข้ งวดที่ 2 2022-03-03
อาหารคนไข้ งวดที่ 2 2022-03-03