lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564

2021-08-062021-06-14

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2021-08-31
ราคากลางอาหารทางการแพทย์จำนวน 2 รายการ 2021-08-25
ประกวดราคาอาหารทางการแพทย์จำนวน 2 รายการ 2021-08-25
ราคากลางเช่าโครงการเช่าอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ 2021-08-24
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ 2021-08-24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาศัลยกรรม จำนวน 4 รายการ 2021-08-24
ราคากลางซื้ออาหารคนไข้งวดที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 2021-08-24
ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้งวดที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 2021-08-24
ราคากลางจ้างเหมาการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2021-08-23
ประกวดราคาจ้างเหมาการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2021-08-23
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชะรุด 2021-08-20
รายการขอซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกกรม 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2021-08-18
ขออนุมัติจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2021-08-18
ขออนุมัติจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาศัลยกรรม 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-08-07
รายงานขอซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาศัลยกรรม 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 2021-08-07