lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564

2021-08-062021-06-14

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาต่อมลูกหมากโต 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2021-09-30
ราคากลางเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด พร้อมน้ำยา 2021-09-29
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด พร้อมน้ำยา 2021-09-29
ราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราห์ทางเคมีและภูมิคุ้มกันวิทยาประจำปี 2564 2021-09-29
ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราห์ทางเคมีและภูมิคุ้มกันวิทยาประจำปี 2564 2021-09-29
ราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด 2021-09-23
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด 2021-09-23
ราคากลางจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบปรัรบอากาศภายในอาคารกาญจนาภิเษก 25 ชั้น อาคาร33 ปี อาคารผู้ป่วยนอ 2021-09-27
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบปรัรบอากาศภายในอาคารกาญจนาภิเษก 25 ชั้น อาคาร33 ปี อาคารผู้ป่วยนอก 2021-09-27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาโรคกระดูกและข้อ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2021-09-20
ประกวดราคาจัดซื้อยากลุ่มยารักษาโรคมะเร็ง 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) 2021-09-17
ราคากลางจ้างเหมาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2021-09-22
ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 2021-09-22
ราคากลางเช่าโครงการเช่่าอุปกรณืเครื่องพิมพ์จำนวน 303 เครื่อง 2021-09-20
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่่าอุปกรณืเครื่องพิมพ์จำนวน 303 เครื่อง 2021-09-20
ราคากลางระบบ data center จำนวน 1 ระบบ 2021-09-13
ประกวดราคาซื้อระบบ data center จำนวน 1 ระบบ 2021-09-13
ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาต่อมลูกหมากโต 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2021-09-13
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาโรคกระดูกและข้อ 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2021-09-08
ราคากลางอาหารคนไข้งวดที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 จำนวน 6 หมวด 2021-09-02
ประกวดราคาอาหารคนไข้งวดที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 จำนวน 6 หมวด 2021-09-02