เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

งานบริการผู้ป่วยผ่าตัดงานบริการผู้ป่วยผ่าตัดงานบริการผู้ป่วยผ่าตัด    

        - เปิดบริการเวลา 08.00–16.00 น. วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์

o ให้บริการตรวจรักษา ด้วยกล้องส่องตรวจ

        - ระบบทางเดินปัสสาวะ

        - ระบบทางเดินอาหาร
o ให้บริการผ่าตัดสาขาต่างๆ ดังนี้

        -  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ   วันจันทร์ – วันศุกร์

        -  สาขาศัลยกรรมทั่วไป   วันจันทร์ – วันศุกร์

        -  สาขาศัลยกรรมตกแต่ง   วันจันทร์ – วันพุธ และวันศุกร์

        -  สาขาศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี

        -  สาขาสูติ – นรีเวช     วันจันทร์ – วันศุกร์

        -  สาขาผ่าตัดตา    วันจันทร์ – วันศุกร์

        -  สาขา หู คอ จมูก   วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี

        -  สาขา ศัลยกรรมประสาท  วันศุกร์

 

o ให้บริการห้องผ่าตัดเล็ก   วันจันทร์ –  วันศุกร์
งานวิชาการ / อบรมo อบรมเชิงปฏิบัติการ Scrub nurse in orthopeadics รุ่น 15  ระยะเวลา   5  วัน

   Download เอกสาร Powerpoint เรื่องสมรรถนะเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ

o อบรมพัฒนาขีดความสามารถพนักงานช่วยเหลือคนไข้ในห้องผ่าตัดรุ่นที่ 2

        ระยะเวลาในการอบรม 2 วันขั้นตอนการเข้ารับบริการ        1. เข้ารับการตรวจจากแพทย์ในคลินิคผู้ป่วยสาขาต่างๆเช่น ศัลยกรรมทั่วไป  ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมตกแต่ง สูติ-นรีเวช เป็นต้น

        2. กรณีผู้ป่วยนอก (OPD Case) ที่แพทย์นัดทำผ่าตัด ปฎิบัติตัวดังนี้

        - งดน้ำ และอาหารทางปาก หลังเที่ยงคืนก่อนวันผ่าตัด

        - มีญาติมาด้วย 1 คน และติดต่อรับใบสั่งยา ตรวจสอบสิทธิ์ ที่ห้องบัตร

        - เตรียมบัตรรับรองสิทธิในการรักษา / ค่าใช้จ่าย ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมาโรงพยาบาล

        - เมื่อมาถึงห้องผ่าตัดให้ยื่นใบนัดผ่าตัด และใบสั่งยากับประชาสัมพันธ์

        - เมื่อถึงห้องผ่าตัดแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พร้อมยี่นใบนัดและใบสั่งยา

        - อ่านใบเซ็นต์ยินยอมผ่าตัดให้เข้าใจ ซักถาม ก่อนเซ็นต์ยินยอมผ่าตัด

        - เข้าวัดความดันโลหิต

        - นั่งรอเรียกชื่อเข้ารับการผ่าตัด
สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2013-02-26 (25490 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp