เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

กลุ่มงานเภสัช
กลุ่มงานเภสัช


ประกาศ ของ กลุ่มงานเภสัช

1. กำหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2553


2.
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องบัญชีหลักแห่งชาติ

3.
การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อยา


4.
รายการยาใหม่ที่มีการเพิ่มจากบัญชียาหลักเดิม


5.
สรุปรายการยาที่มีการเปลี่ยนแปลงการประกาศคณะกรรมการ เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติ 2556


สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2013-08-27 (5601 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp