เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ปี 2561


ปี 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2560 (2)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2560


  ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 255

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2557

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษจิกายน 2557

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2557 
สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2015-05-08 (2888 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp