เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

Doctor Bone ApplicationDescription 

แอพลิเคชั่นสำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางกระดูกและข้อสำหรับประชาชน จัดทำโดยศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน กรมการแพทย์ มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ และข่าวสารที่น่าสนใจได้ โดยภายในแอพพลิเคชั่น จะประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นต่างๆดังนี้ 

- ความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชน : โดยจะมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยสามารถนำไปใช้ในการดูแลรักษาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
- คุ้นหาแพทย์และแนะนำโรงพยาบาลเลิดสิน : จะเป็นฟังค์ชั่นแนะนำประวัติที่มาของรพ. และยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา รวมถึงวันเวลาที่ออกตรวจด้วย 
- ประกาศ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของทางศุนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน 
- งานวิจัยและนวัตกรรม : อัพเดทความรู้และผลงานต่างๆของแพทย์ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่ส่งเสริมการดูแลรักษาผู้ป่วย 
- แผนที่และการติดต่อ : ข้อมูลสำหรับการติดต่อรพ.เลิดสิน และแผนที่ในการเดินทาง 
- จุลสารและแผ่นพับ : เอกสารความรู้สำหรับประชาชน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ PDF 


Description 

Doctor Bone application is generated by Institute of Orthopaedic Lerdsin General Hospital, Thailand. This application is made up to be the channel for communication with Thai people and allow everyone to assess the interesting knowledges and news about bone and joint diseases. In side the application, there will be many functions as below.. 

- Knowledge for Thai people : aim to provide knowledge for patients and their relatives for better results of treatment 
- Hospital & Doctors : Introduce you to our hospital “Lerdsin Hospital” and also our staffs and their schedules 
- Announcement : keep you update with our interesting activities 
- Researches and Innovations : our researches and innovations to improve the knowledge and patient care 
- Map & Contact : contact information and address 
- Texts & Brochures : lots of wonderful do*****ents for everyone, free for download in PDF format

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-10-18 (3909 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp