เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อตู้เย็นแช่งแข็งอุณหภูมิต่ำ
ข่าวประกวด/สอบราคา          ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อตู้เย็นแช่แข็งอุณหภููมิต่ำ จำนวน 1 หลัง นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณืเคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 850,000.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
'
                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 04 พ.ค. 11@ 11:31:19 ICT (481 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทางจุลศัลยกรรม
ข่าวประกวด/สอบราคา          ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทางจุลศัลยกรรม จำกัด 1 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 870,000.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 04 พ.ค. 11@ 11:27:32 ICT (513 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือชุดหายใจชนิดความถี่สูงและชนิด Patient Tr
ข่าวประกวด/สอบราคา          ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือช่วยหายใจ ชนิดความถี่สูงและชนิด Patient Triggered Ventilarot จำนวน 1 ชุด นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคา ได้แก่ บริษัท ที อี คิว จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,640,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 04 พ.ค. 11@ 11:24:27 ICT (521 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน ได้ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 3,830,000.- บรท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามประกาศลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 นั้น

        โรงพยาบาลเลิดสิน ขอแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกันว่าได้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ และจะดำเนินการประกวดราคาใหม่ต่อไป

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 27 เม.ย. 11@ 06:33:24 ICT (543 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด,ตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด,ตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟ้ฟ้า จำนวน 1 เครื่อง นั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,870,000.- (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 27 เม.ย. 11@ 06:27:53 ICT (536 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

สธ.เผยคนไทยฆ่าตัวตายลดลง “เหนือตอนบน” ติดอันดับตายมากสุด
ความรู้สู่ประชาชน

สธ.เผยคนไทยฆ่าตัวตายลดลง “เหนือตอนบน” ติดอันดับตายมากสุด
สธ.เผย ภาคเหนือตอนบนติดอันดับฆ่าตัวตายสูง เหตุเป็นโรคซึมเศร้า ชี้ เหล้าเป็นปัจจัยกระตุ้น ส่ง อสม.เยี่ยมบ้านพูดคุยให้การรักษาผู้ป่วยของต่อเนื่อง แนะควรหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และหมั่นออกกำลังกาย 30 นาทีต่อวัน
       นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์การฆ่าตัวตายของคนไทย ว่า ปัจจุบันนี้ถือว่าลดลง โดยปี 2553 อยู่ที่ 5.71 แสนรายต่อประชากร เมื่อเทียบกับปี 2552 อยู่ที่ 5.97 รายต่อแสนประชากร ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราการฆ่าตัวตายกับประเทศแถบเอเซีย ถือว่าไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายต่ำกว่าประเทศอื่น อัตราความชุกของจังหวัดที่มีประชากรฆ่าตัวตายยังคงอยู่ในภาคเหนือตอนบน แต่โดยรวมถือว่าสถานการณ์ของประเทศดีขึ้น แต่ สธ.มีความพยายามในการลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อทำให้ความสูญเสียจากการฆ่าตัวตายลดลงด้วย เช่น การใช้โครงการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยการให้ อสม.เยี่ยมบ้านพูดคุย การให้การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้โรงพยาบาลเพิ่มการรักษาและดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทำโครงการที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงก็พบว่าได้ผลดี เช่น ถนนปลอดเหล้า งานเทศกาลปลอดเหล้า เพราะเหล้าถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตาย ซึ่งพบว่าการดำเนินมาตรการเหล่านี้ช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายลงได้อย่างมาก
       นพ.อภิชัย กล่าวด้วยว่า อัตราการฆ่าตัวตายสูงใน 10 จังหวัดแรก ของปี 2553 ต่อแสนประชากร ได้แก่ ลำพูน 19.77 ราย แม่ฮ่องสอน 14.45 ราย เชียงราย 14.04 ราย น่าน 12.61 ราย เชียงใหม่ 12.28 ราย จันทบุรี 11.5 ราย แพร่ 11.05 ราย อุตรดิตถ์ 9.94 ราย ระยอง 9.69 ราย พะเยา 9.45 ราย ซึ่งพบว่า จ.ลำพูน มีอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ที่ 13.58 รายต่อแสนประชากร
       “ปัจจัยที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่เมื่อวิเคราะห์อย่างละเอียด จะพบปัจจัยของโรคซึมเศร้าร่วมด้วยเสมอ ส่วนสาเหตุอื่นๆ เป็นตัวกระตุ้น เช่น ความผิดหวังจากความรัก การเรียน แต่สาเหตุสำคัญที่พบบ่อย คือ การดื่มเหล้า ดังนั้น หากมีญาติป่วยเป็นโรคนี้ควรแนะนำให้หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อย วันละ 30 นาที”นพ.อภิชัย กล่าว

ค้นคืนจากhttp://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000050843ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 27 เม.ย. 11@ 06:23:14 ICT (3918 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)

“เซ็กซ์” เสี่ยง ‘ไวรัสตับอักเสบ’ ไม่อยากเป็นฟังทางนี้!
ข่าวสาธารณสุข

“เซ็กซ์” เสี่ยง ‘ไวรัสตับอักเสบ’ ไม่อยากเป็นฟังทางนี้!

  โดย...จารยา บุญมาก
      
       “เซ็กซ์” หรือการมีเพศสัมพันธ์ อาจเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะแก่การพูดถึงมากนักในสังคมไทย แต่ปฏิเสธที่จะเอ่ยถึงเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ อย่างโรค “ไวรัสตับอักเสบ” ก็เป็นโรคหนึ่งที่ถ่ายทอดผ่านการมีเพศสัมพันธ์
      
       จากรายงานของสำนักระบาดระบาดวิทยา กรมคบคุมโรค (คร.) พบว่า ช่วงปี 2552-2553 ประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวถึง 7,087 ราย แบ่งเป็นไวรัสตับอักเสบเอ 434 ราย บี 6,000 ราย ซี 1,000 ราย และ อี 53 ราย โดยส่วนมากพบในหญิงและชายอายุ 40 ปีขึ้นไป

ดร.เกรียงศักดิ์ ฤชุศาสวัต นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการเสวนาเรื่อง “ไวรัสตับอักเสบ ติดต่อง่ายจริงหรือ ?” ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทย์ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า จริงๆแล้วสาเหตุของการติดไวรัสตับอักเสบนั้นแต่ละชนิดมีวิธีการติดต่อ และแพร่เชื้อที่แตกต่างกัน
      
       กรณีที่สงสัยว่า การจูบกับการมีเซ็กซ์นั้น อะไรเสี่ยงติดไวรัสตับอักเสบมากกว่ากัน ในทางวิทยาศาสตร์จะมององค์ประกอบหลายอย่าง ตั้งแต่เรื่องของระยะฟักตัว ความคงทนต่อเชื้อ โดยเมื่อเทียบกันระหว่างไวรัส 4 ชนิด คือ ไวรัสตับอักเสบเอ บี ซีและอี พบว่า ไวรัสตับอักเสบเอ และอี สามารถแพร่เชื้อได้ทางอาหาร น้ำดื่ม ผัก ผลไม้ รวมถึงสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ นอกจากนั้น ระบบสุขอนามัยที่ไม่ดี เช่น การขับถ่ายอุจจาระลงแหล่งน้ำ ส่วนการจูบนั้นหากไม่ใช่การจูบแบบแลกลิ้นและช่องปากหรือปลายลิ้นไม่ได้มีแผล เป็นเพียงการสัมผัสริมฝีปากธรรมดา ก็ไม่สามารถถ่ายทอดได้
      
       ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขณะชนิดบี และซี แพร่เชื้อทางมารดาสู่ทารก การได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด เช่น การบริจาคเลือด แต่ปัจจุบันแพทย์คัดกรองละเอียดจึงไม่ต้องกังวลมากนัก การใช้ของมีคมร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ การสัก การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ไม่สามารถถ่ายทอดทางการปนเปื้อนของอาหาร ส่วนการจูบความเข้มข้นของเชื้อในน้ำลายต้องมีปริมาณมาก โอกาสติดต่อจึงมีไม่มาก ขณะที่ชนิดซีติดต่อยากกว่าชนิดอื่น
      
       ดร.เกรียงศักดิ์ อธิบายต่อว่า การมีเพศสัมพันธ์ถือว่าเป็นความเสี่ยงอันดับต้นๆ ของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคู่รักแบบชายหญิง หญิงรักหญิง หรือชายรักชาย ล้วนมีความเสี่ยงเท่าเทียมกัน ดังนั้น หากไม่แน่ใจแนะนำว่าควรเปิดใจตรวจเลือด และปรึกษาแพทย์โดยตรง เพราะโรคไวรัสตับอักเสบเป็นภัยเงียบที่หลายคนมองข้าม

       “ส่วนอาการที่แสดงออกทางร่างกายนั้น ข้อมูลทางแพทย์ ระบุไว้ว่า จะมีอาการคล้ายๆ กันแทบทุกชนิด คือ จะมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น อ่อนเพลีย ในบางคนจะมีอาการตัวเหลือง ตาขาวเป็นสีเหลืองร่วมด้วย ขณะที่บางคนจะมีอาการมากกว่านั้น เช่น เป็นไข้ คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน เบื่ออาหาร ปวดท้องที่ตำแหน่งชายโครงด้านขวา ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด” ดร.เกรียงศักดิ์ อธิบาย
      
       อย่างไรก็ตาม การตรวจหาผู้ติดเชื้อนั้นไวรัสตับอักเสบทุกชนิดจำเป็นต้องผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในห้องปฏิบัติการโดยตรง ทั้งจากอุจจาระ และเลือด แต่เพื่อป้องกันตนเองจากไวรัสชนิดเอและอี ควรกินอาหารสุกผ่านความร้อนสูงมากกว่า 98 องศาเซลเซียส และหมั่นล้างมือให้สะอาด ดื่มน้ำสะอาด จะดีที่สุด และหากจะแสดงความรักด้วยการจูบก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีฝ่ายใดเป็นแผลในปาก แต่หากจะมีเพศสัมพันธ์ต้องสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง
      
       การป้องกันอีกทางสามารถทำได้โดยการรับวัคซีน ยกเว้นชนิดซี ไม่มีวัคซีนป้องกัน ดังนั้นต้องทำสิ่งต่อไปนี้ คือ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ใช้มีดโกนหนวดด้วยกัน การใช้เข็มสัก เข็มฉีดยาด้วยกันและหมั่นตรวจคัดกรองปีละครั้ง ต่อเนื่องกัน 3 ปี เพื่อให้ทันต่อการตรวจพบเชื้อและการติดตามการรักษา


ค้นคืนจากhttp://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000050838ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 27 เม.ย. 11@ 06:21:53 ICT (3914 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 4.7)

ร่างขอบเขตงานโครงการจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด (อาคาร ๓๓ ปี)
ข่าวประกวด/สอบราคา
ขอบเขตของงาน (Term of Reference)
โครงการจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด (อาคาร ๓๓ ปี)
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
-----------------------------
๑. ความเป็นมา
        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด (อาคาร ๓๓ ปี) จำนวน ๘ ห้อง ด้วยเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ ในวงเงิน ๓๘,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบแปดล้าน สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๘๒๔,๗๐๐.- บาท (สามสิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
        โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ระดับเหนือกว่าตติยภูมิ (Super Tertiary Hospital) ที่ให้บริการผู้ป่วยเฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ และศูนย์อุบัติเหตุ มีห้องผ่าตัดบริการ จำนวน ๙ ห้อง มีผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด ๑,๒๐๐/ราย/เดือน มีอัตราการเลื่อนเวลาผ่าตัด เนื่องจากห้องผ่าตัดไม่ เพียงพอ ร้อยละ ๗ ปัจจุบันมีศัลยแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์ ๒๒ คน แพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ ๔๐ คน สามารถใช้ห้องผ่าตัดกระดูกได้เพียง ๓ ห้อง ที่เหลือสำหรับแพทย์สาขาศัลยกรรมอื่น ๆ ประมาณ ๘๐ คน ซึ่งไม่เพียงพอให้บริการผู้ป่วย จึงได้จัดหาห้องผ่าตัดเพิ่ม ประกอบกับอาคาร ๓๓ ปี มีห้องผ่าตัดที่ใช้งานมานาน อุปกรณ์ และโครงสร้างเสื่อมสภาพ งานระบบไม่เป็นตามมาตรฐาน มีความเสี่ยงในด้านการควบคุม และป้องกันการติดเชื้อ จำนวน ๘ ห้อง จึงจำเป็นต้องปรับปรุงห้องผ่าตัด อาคาร ๓๓ ปี ให้ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ คุ้มค่า รองรับปริมาณการผ่าตัด และการเรียนการสอบแพทย์ประจำป้าน ทางด้านศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์, ศัลยกรรมตกแต่ง, ศัลยกรรมทั่วไป และ Advance scrub nurse inv Orthopedics พัฒนาห้องผ่าตัดให้มีเทคโนโลยี่สูง มีระบบควบคุมอุณหภูมิ, ความชื้น, ความดัน ความสะอาด และระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน ๘ ห้อง ณ อาคาร ๓๓ ปี
๒. วัตถุประสงค์
        ๑. พัฒนาปรับปรุงห้องผ่าตัดเดิม อาคาร ๓๓ ปี จำนวน ๘ ห้อง ให้เป็นห้องผ่าตัดที่มีเทคโนโลยี่ ทันสมัย มีระบบควบคุมอุณหภูมิ, ความชื้น, ความดัน ความสะอาด และระบบควบคุมอัตโนมัติ
        ๒. เพื่อรองรับ Excellence Center ออร์โธปิดิกส์ และอุบัติเหตุ การเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรมตกแต่ง เป็นต้น
        ๓. เพื่อลดอัตราการรอคอยห้องผ่าตัด อัตราการเลื่อนการผ่าตัด และอัตราการครองเตียง
๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
        ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
        ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมการแพทย์
        ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการก่อสร้าง หรือปรับปรุงห้องผ่าตัด หรือห้อง Clean room ระดับ Class ๑๐,๐๐๐ ซึ่งประกอบไปด้วยงานระบบต่างๆ ดังนี้
        ๑) งานสถาปัตยกรรม
        ๒) งานระบบไฟฟ้า
        ๓) งานระบบควบคุมอากาศ ที่ควบคุมอุณหภูมิความชื้น, ความดัน, ความสะอาด และระบบควบคุมอัตโนมัติ
        ๔) งานระบบสุขาภิบาล
        ๕) งานระบบป้องกันอัคคีภัย
        ๖) งานระบบท่อส่งแก๊สทางการแพทย์ หรือแก๊สทางห้องปฏิบัติการ
โดยจะต้องมีหนังสือรับรองผลงาน หรือคู่สัญญา ที่มีการแสดงรายละเอียดของระบบตามข้อ ๑ ถึง ๖ ที่สามารถตรวจสอบได้ มาแสดงในวันยื่นซอง
        ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้าง หรือปรับปรุงห้องผ่าตัด หรือห้อง Clean room ระดับ Class 10,000 ประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๙,๑๒๕,๐๐๐.- บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่กรมการแพทย์เชื่อถือได้ เป็นผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหนังสือรับรองผลงานต้นฉบับและสำเนาคู่สัญญา มาแสดงในวันยื่นซอง
        ๓.๘ ถ้าเป็นผลงานกิจการร่วมค้าต้องแสดงว่า ผู้เสนอราคาสามารถนำผลงานในส่วนของตนมาแสดง ตามสัดส่วนของตนเท่านั้น
        ๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองของธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศว่าสามารถให้การสนับสนุน จนการปรับปรุงอาคารดังกล่าวแล้วเสร็จ มายื่นในวันลงนามในสัญญา
        ๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องมีสถาปนิก และวิศวกรควบคุมงานประจำโครงการดังนี้         ตำแหน่ง คุณวุฒิ ลักษณะงาน จำนวนคน
        ผู้จัดการโครงการ วิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องกับเนื้องาน หรือ        สถาปนิกมีใบประกอบวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ ประจำ ๑ คน
        ผู้ควบคุมงาน วิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องกับเนื้องาน หรือสถาปนิก ซึ่งต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ประจำ ๒ คน
๔. แบบรูปรายการ
         ๔.๑ แบบปรับปรุงห้องผ่าตัด (อาคาร ๓๓ ปี จำนวน ๗๑ แผ่น
        ๔.๒ รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน จำนวน ๑ เล่ม
เอกสารเลขที่ ก. ๑๔๖/ก.ย./๕๓
        ๔.๓ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๑ เล่ม
        ๔.๔ หมวดงานสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ เล่ม
         - รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้งประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม
        เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓
        - รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓
         ๔.๕ หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ เล่ม
         - รายละเอียดข้อกำหนดอุปกรณ์ระบบก๊าซทางการแพทย์
        เอกสารเลขที่ ก. ๑๔๙/ก.ย./๕๓
        - รายละเอียดข้อกำหนดระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)
         เอกสารเลขที่ ก. ๑๕๐/ก.ย./๕๓
        - รายละเอียดข้อกำหนดระบบเครื่องปรับอากาศชนิดน้ำเย็น
        (SPECIFCATION OF AIR CHILLER SYSTEM) เอกสารเลขที่ ก. ๑๕๒/ก.ย./๕๓
        ๔.๖ หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน ๑ เล่ม
        - รายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
        เอกสารเลขที่ ก. ๑๕๕/ก.ย./๕๓
        ๔.๗ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
๕. ระยะเวลาในการก่อสร้าง งวดงาน และงวดเงิน
        ราคาค่าก่อสร้าง ๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)
        การก่อสร้างแบ่งเป็น ๕ งวด (ห้างวด)
        งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๖ % (ร้อยละสิบหกของเงินสัญญาจ้าง)
        จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมงาน และ
         ๑.๑ รื้อถอดสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง
        ๑.๒ ก่ออิฐผนัง, ฉาบปูนผนัง
        ๑.๓ บุกระเบื้องผนัง, ปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำ
        ๑.๔ ติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ด
        ๑.๕ เดินท่องานระบบแก๊สทางการแพทย์, ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา - สุขาภิบาล
        ๑.๖ เดินสายไฟร้อยท่อชองงานระบบทั้งหมด
        ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)
        งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๘ % (ร้อยละสิบแปดของเงินสัญญาจ้าง)
        จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
        ๒.๑ ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด, สมาร์ทบอร์ด (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานระบบ)
        ๒.๒ ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป
        ๒.๓ ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์
        ๒.๔ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นห้องผ่าตัด)
        ๒.๕ ติดตั้งผนัง HYGIENIC MODULAR WALL หนา ๖ มม.
        ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)
        งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๒๙ % (ร้อยละยี่สิบเก้าของเงินสัญญาจ้าง)
        จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
        ๓.๑ ติดตั้งบานประตู – หน้าต่างห้องผ่าตัด
        ๓.๒ ติดตั้งฝ้าเพดาน ส่วนที่เหลือ
        ๓.๓ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า, สวิตซ์, ปลั๊ก พร้อมอุปกรณ์
        ๓.๔ ติดตั้งเครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อห้องผ่าตัด, STERILE และ CLEAN CORRIDOR
        ๓.๕ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องปรับแรงดันอากาศเป็นลบ
        ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)
        งวดที่ ๔ จำนวน ๑๙ % (ร้อยละสิบเก้าของเงินสัญญาจ้าง)
        จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
        ๔.๑ ปูพื้นกระเบื้องยาง
        ๔.๒ ติดตั้งราวกันตก
        ๔.๓ ติดตั้งระบบเสียง, คอมพิวเตอร์
        ๔.๔ ติดตั้งระบบ NURSE CALL
        ๔.๕ ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, SPRINKER HEAD
        ๔.๖ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบแก๊สทางการแพทย์ พร้อม ALARM SYSTEM, ZONE VALVE,         AIR HEAD PRESSURE CONTROL
        ๔.๗ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, PANEL BOARD
        ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)
        งวดที่ ๕ (สุดท้าย) จำนวน ๑๘ % (ร้อยละสิบแปดของเงินสัญญาจ้าง)
         จ่างให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
         ๕.๑ ทาสี
         ๕.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์
         ๕.๓ ทดสอบงานระบบไฟฟ้า
         ๕.๔ ทดสอบงานระบบประปา – สุขาภิบาล
         ๕.๕ ทดสอบงานระบบปรับอากาศ – ระบายอากาศ
         ๕.๖ ทดสอบงานระบบแก๊สทางการแพทย์
         และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
         รายการและสัญญาทุกประการ         (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)
๖. วงเงินจัดหา
        ด้วยเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ ในวงเงิน ๓๘,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบแปดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๘๒๔,๗๐๐.- บาท (สามสิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๗. ผู้สนใจติดต่อ ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย ได้ที่
        ๑. ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเลิดสิน ๑๙๐ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
        โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๓ ๙๗๙๘ – ๙๙ ต่อ ๓๐๐๔, ๓๐๑๐
        โทรสาร ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๑
         e-mail : lerdsinhospital@hotmail.Com
         ๒. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
        ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔
        ๓. ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔


หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 21 เม.ย. 11@ 11:32:31 ICT (1771 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศสอบราคาซื้อสว่านลมสำหรับเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  ดังนี้

        - สว่านลมสำหรับเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก    จำนวน 1 ชุด

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 22 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 20 เม.ย. 11@ 14:15:51 ICT (526 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศ พนักงานราชการ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานบริหารงานทั่วไป

2. ประกาศผลการสอบ ข้อเขียน และคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ


ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พุธ 20 เม.ย. 11@ 14:11:12 ICT (1152 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp