เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ภาครับและส่งข้อมูลใช้ประกอบกับเครื่องบัน
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการสอบราคาจ้างซ่อมชุดอุปกรณ์ภาครับและส่งข้อมูลใช้ประกอบกับเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ด้วยระบบไร้สาย หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-023-0109 รพล. 002/5-1,/5-2 และ 5-3 จำนวน 3 เครื่อง นั้นปรากฏว่าผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท โซวิค จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 18 เม.ย. 11@ 10:22:10 ICT (556 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลเลิดสิน ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ 2 จำนวน 6 หมวด นั้น ปรากฏว่า ผู้ชนะการสอบราคาแต่ละหมวด ดังนี้
        1. บริษัท ยโสธรา เรสเตอร์รอง จำนวน 5 หมวด คือ            - หมวด ก. อาหารเนื้อสัตว์บก คิดเป็นเงิน 1,947,000 บาท
           - หมวด ข. อาหารเนื้อสัตว์น้ำ คิดเป็นเงิน 788,558บาท
           - หมวด ค. ไข่ คิดเป็นเงิน 862,850 บาท
           - หมวด ง. อาหารผักสด และ ผลไม้ คิดเป็นเงิน 1,526,700 บาท
           - หมวด ฉ. อาหารแห้ง ของเค็มและเครื่องกระป๋อง คิดเป็นเงิน 2,587,700. บาท
        2. ร้านนิวสตาร์ ซีฟูด จำนวน 1 หมวด คือ
           - หมวด จ. ขนมและอาหารว่าง คิดเป็นเงิน 1,122,020 บาท

        รวม 6 หมวด เป็นเงิน 8,834,828 บาท (แปดล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 18 เม.ย. 11@ 10:16:11 ICT (517 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ชนิดซีอาร์ม
ข่าวประกวด/สอบราคา         ตามที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดำเนินการประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ชนิด ซีอาร์ม จำนวน 1 เครื่องนั้น ปรากฏว่าผู้ชนะการประกวดราคาได้แก่ บริษัท บางกอกยูนเทรด จำกัด โดยเสนอราคาสินค้ารวมภาษีเป็นเงินทั้งสิ้น 2,748,855.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2554

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 18 เม.ย. 11@ 10:04:58 ICT (505 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

อย.ชี้แนวโน้มสินค้าปลอมทะลักชายแดน
ความรู้สู่ประชาชน         “หมอพิพัฒน์” เผยช่วงปีที่ผ่านมา อย.พบ ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และวัตถุที่ออกฤทธิ์ ผิด พ.ร.บ.เพียบ ระบุแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแถบชายแดน ชี้ครึ่งหนึ่งเป็นของปลอม
        นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2552 - 30 ก.ย.2553 อย.ได้รวบรวมสถิติการเปรียบเทียบปรับโดยแบ่งเป็นประเภทยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และวัตถุที่ออกฤทธิ์ พบว่า มีผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รวมทั้งหมด 1,013 ราย รวมเป็นเงิน 8,080,000 บาท โดยแบ่งเป็น ความผิดเรื่องยา 314 ราย มูลค่า 2,420,700 บาท ความผิดด้านอาหาร 553 ราย มูลค่า 3,169,400 ราย ความผิดเรื่องเครื่องมือแพทย์ 85 ราย 2,037,500 บาท ความผิดเรื่องเครื่องสำอาง 28 ราย มูลค่า 128,000 ราย วัตถุที่ออกฤทธิ์ 33 ราย มูลค่า 324,400 บาท
        นพ.พิพัฒน์ กล่าวว่า การควบคุมโฆษณา และ ควบคุมผลิตภัณฑ์ ในส่วนของสินค้าขายตรงถือว่าควบคุมได้ยาก เพราะมีการจัดทำสื่อ และขายสินค้าเฉพาะกลุ่ม เป็นการทำลักษณะปิดทำให้ตรวจสอบยากจึงต้องการความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสอย่างมาก
         “นอกจากนี้ พบว่า แนวโน้มการผลิตสินค้าลอกเลียนแบบ เช่น ชา กาแฟ คอฟฟีเมท ช็อกโกแลต ขนม เครื่องสำอาง มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนมากนำเข้าจากต่างประเทศ พบบ่อยตามชายแดน เป็นร้านเร่ขายตามตลาดนัด แผงลอย ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นของปลอม” นพ.พิพัฒน์ กล่าวว่า
        นพ.พิพัฒน์ กล่าวว่า แม้จะพบว่าสินค้าเลียนแบบยังพบไม่มากนัก แต่หากไม่มีมาตรการควบคุมก็จะขยายตัวไปในพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้ ไม่ทราบที่มา และแหล่งผลิต อาจเกิดอันตรายจากการปนเปื้อนสารต่างๆ เพราะไม่มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ดังนั้น หากซื้อสินค้าให้ซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น ร้านที่มีหลักแหล่ง ที่อยู่ชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาของสินค้าได้ และอย่าซื้อสินค้าราคาถูกกว่าปกติเพราะพบว่าครึ่งหนึ่งเป็นของปลอม

สืบค้นจาก http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000043404

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 11 เม.ย. 11@ 07:04:29 ICT (3612 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

เอาชนะโรคหัวใจด้วย Stent รูปแบบใหม่
ข่าวสาธารณสุข         โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประเทศที่เจริญแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่เกิดจากภาวะที่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเกิดการตีบตันซึ่งเป็นผลมาจากภาวะไขมันสะสมที่ผนังด้านในของหลอดเลือด ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเกิดภาวะขาดเลือดไปเลี้ยง และหากถึงขั้นรุนแรงจะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย
        สาเหตุหลักคือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ ภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งเกิดจากการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป การนิยมบริโภคอาหารแบบตะวันตกและไม่นิยมออกกำลังกาย รวมถึงการสูบบุหรี่ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้พบโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั้นมักพบในผู้สูงอายุที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 60 ปี ขึ้นไป
        ทางสถาบันโรคทรวงอกและศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รวมทั้งโรงพยาบาลศิริราช ได้จัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติไว้รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการแพทย์กับแพทย์ที่มีชื่อเสียงจากนานาประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันในระดับสากล ดร.โตชิยา มูรามัตซึ (Dr. Toshiya Muramatsu) หัวหน้าแผนกโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลไซเซไก เมืองโยโกฮาม่า ฝั่งตะวันออก (Saiseikai Yokohama-City Eastern Hospital) อายุรแพทย์หัวใจชื่อดังชาวญี่ปุ่นที่มีความชำนาญในด้านโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการทำบอลลูนพร้อมใส่ขดลวด (Stent) ร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลศิริราช และสถาบันโรคทรวงอก
        ความรู้ในการทำบอลลูนพร้อมใส่ขดลวด (Stent) ซึ่งปัจจุบัน Stent ได้ถูกพัฒนาให้เป็นชนิดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำและโพลิเมอร์แบบย่อยสลายได้ (Biodegradable Polymer Stent) ซึ่งได้ผ่านการวิจัยระดับนานาชาติแล้วว่าได้ผลดีกว่าขดลวดที่ใช้โพลิเมอร์แบบย่อยสลายไม่ได้ (Durable Polymer Stent) เนื่องจากอัตราการเสียชีวิตและการกลับมาตีบซ้ำในระยะยาวและการกลับมาทำหัตถการสวนหัวใจมีจำนวนน้อยกว่า

        ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาวิจัย 3 ปี ของงานวิจัย LEADERS (Limus Eluted from A Durable VS ERodable Stent Coating) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง Stent ที่ใช้โพลิเมอร์แบบย่อยสลายได้ (Biodegradable Polymer) และ Stent ที่ใช้โพลิเมอร์แบบย่อยสลายไม่ได้ (Durable Polymer) และการแสดงผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่งานประชุมแพทย์หัวใจนานาชาติ Transcatheter Cardiovascular Therapeutics 2010 (TCT2010) ณ กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ดร.โตชิยา มูรามัตซึ (Dr. Toshiya Muramatsu) กล่าวเพิ่มเติมว่า วิธีการรักษาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ในส่วนที่เกี่ยวกับ stent เราได้เห็นพัฒนาการของ Stent ที่ใช้โพลิเมอร์แบบย่อยสลายได้ ซึ่งมีผลรับรองว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างมากในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเพราะตัวยาต้านการตีบซ้ำและโพลิเมอร์ที่เคลือบอยู่บนตัว Stent จะย่อยสลายไปเองภายในเวลา 6 - 9 เดือน ซึ่งจะเหลือเพียงขดลวดและไม่มีโพลิเมอร์ตกค้างในร่างกาย อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ Stent ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะของรอยโรค และ Stent ที่เลือกใช้ควรเป็นที่ยอมรับและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับนานาชาติ ซึ่งแพทย์จะมีการทำการวิจัยศึกษาข้อดีข้อเสีย รวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดกับผู้ป่วยในอนาคตควบคู่กันไป

สืบค้นจาก http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/health/20110406/385294/เอาชนะโรคหัวใจด้วย-Stent-รูปแบบใหม่.html

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ จันทร์ 11 เม.ย. 11@ 07:02:29 ICT (3085 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 5)

ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร
ข่าวประกวด/สอบราคา
ประกาศสอบราคาโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
--------------------------


        โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  ดังนี้

        - ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร     จำนวน 3 ชุด

        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
        1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
        2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงพยาบาลเลิดสิน
        5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงยาบาลเลิดสิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาซื้อครั้งนี้

        กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่ วันที่ 12 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2554 ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน ในวันและเวลาราชการ

        กำหนดประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น B อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน และ เปิดซองสอบราคา เวลา 13.30 น. ในวันเดียวกัน

        ผู้สนใจจะเสนอราคาโปรดติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษาโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2353-9798-9 ต่อ 3004,3010 ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2554ผู้บันทึก webmaster เมื่อ ศุกร์ 08 เม.ย. 11@ 12:02:20 ICT (609 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ด้วยไ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
        ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน   มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ   จำนวน   ๑  เครื่อง  ด้วยเงินงบลงทุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าปี   ๒๕๕๔
๒.  วัตถุประสงค์
        -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย  
        -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
        -  พัฒนาการบริการ
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        ๓.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        ๓.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        ๓.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        ๓.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๓.๕  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๔.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
        ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์
ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ   แนบท้าย
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
        ๙๐ วัน          
๖.  ระยะเวลาส่งมอบ  
        ๙๐  วัน
๗.  วงเงินในการจัดหา
        จำนวน  ๑   เครื่อง  วงเงิน  ๒,๘๐๐,๐๐๐.-  บาท  (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
           ๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
        โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ - ๐๑  ต่อ  ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐ 
          โทรสาร  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
                e-mail : lerdsinhospital @ hotmail. Com
๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                ภายในวันที่   ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๔
๓.  ประกาศ  ณ   วันที่  ๘ เมษายน  ๒๕๕๔


หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 07 เม.ย. 11@ 10:50:11 ICT (499 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อเครื่องทำความสะอาดอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ระบบอั
ข่าวประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน  (Term  of  Reference )
โครงการจัดซื้อเครื่องทำความสะอาดอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ระบบอัตโนมัติ
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
--------------------------------------------------
๑.  ความเป็นมา
         ด้วยโรงพยาบาลเลิดสิน   มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องทำความสะอาดอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ระบบอัตโนมัติ  จำนวน   ๑  เครื่อง  ด้วยเงินงบลงทุนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี   ๒๕๕๔
๒.  วัตถุประสงค์
        -  เพื่อรองรับภารกิจในการบริการผู้ป่วย 
        -  เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
        -  พัฒนาการบริการ
๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
        ๓.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
        ๓.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
        ๓.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
        ๓.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๓.๕  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลเลิดสิน
๔.  แบบรูปรายการ   หรือคุณลักษณะ
        ตามเอกสารรายละเอียดและคุณลักษณะเครื่องทำความสะอาดอุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์
ระบบอัตโนมัติ  แนบท้าย
๕.  ระยะเวลาดำเนินการ
        ๙๐ วัน          
๗.  ระยะเวลาส่งมอบ  
        ๙๐  วัน
๗.  วงเงินในการจัดหา
        จำนวน  ๑   เครื่อง  วงเงิน  ๒,๘๐๐,๐๐๐.-  บาท  (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยได้ที่
๑.  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา   โรงพยาบาลเลิดสิน
           ๑๙๐  สีลม  บางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
        โทรศัพท์  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๐๐ – ๐๑  ต่อ  ๓๐๐๔,  ๓๐๑๐ 
          โทรสาร  ๐ ๒๓๕๓ ๙๘๔๖
                e-mail : lerdsinhospital @ hotmail. Com
๒.  วันสิ้นสุดการเสนอแนะ   วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
                ภายในวันที่    ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๔
๓.  ประกาศ  ณ   วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๔


หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ พฤหัสบดี 07 เม.ย. 11@ 10:45:20 ICT (516 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และรายละเอียด ตำแหน่งวิชาการพัสดุและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
---------------------------------------------

        ตามประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัใดุ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นั้น
        โรงพยาบาลเลิดสิน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 05 เม.ย. 11@ 05:31:50 ICT (1005 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
---------------------------------------------

        ตามประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 14 ตำแหน่งนั้น
        ในการนี้การรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 - 31 มีนาคม 2554 ได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิสอบตามรายชื่อและเลขประจำตัวสอบดังนี้

หมายเหตุ:

ผู้บันทึก webmaster เมื่อ อังคาร 05 เม.ย. 11@ 05:24:51 ICT (716 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp