เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกการทรงตัวและการเคลื่อนไหว
ข่าวประกวด/สอบราคา

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ส.ค. 15@ 16:32:49 ICT (204 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะผสม
ข่าวประกวด/สอบราคา

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ส.ค. 15@ 16:28:39 ICT (202 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องผ่าตัดระบบวีดีทัศน์
ข่าวประกวด/สอบราคา

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ส.ค. 15@ 16:28:38 ICT (206 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet
ข่าวประกวด/สอบราคา

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ส.ค. 15@ 16:20:39 ICT (187 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อชุดติดตามสัญญาณชีพและระบบไหลเวียนโลหิต จำนวน 2 ชุด
ข่าวประกวด/สอบราคาผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 17 ส.ค. 15@ 09:13:02 ICT (202 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระหรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระหรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

         ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑๙ ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักเทคนิคกการแทพย์ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบานัด ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและนัญขี ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุช ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งพนักงาน ช่วยเหลอคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก และตำแหน่งพนักงานประจำ ห้องหดลอง ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเลดสิน

        อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หสักเกณฑ์ วิธการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเสือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกสุ่ม และการจัดหำ กรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบกับตำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจตำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จํงประกาครับสมัครสรรหา และเสือกสรร ดังต่อไปนี้

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 13 ส.ค. 15@ 12:09:44 ICT (4003 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดสลากอัตโนมัติพร้อมระบบสายพาน
ข่าวประกวด/สอบราคาผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 09 ส.ค. 15@ 07:55:42 ICT (283 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนมีฝาปิด ความจุ 4x100 ml
ข่าวประกวด/สอบราคา

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 06 ส.ค. 15@ 16:42:49 ICT (365 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนมีฝาปิด ความจุ 4x100 ml
ข่าวประกวด/สอบราคาผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 06 ส.ค. 15@ 16:41:22 ICT (230 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางชุดกล้องส่งผ่าตัดระบบวิดิทัศน์
ข่าวประกวด/สอบราคา

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 06 ส.ค. 15@ 16:38:11 ICT (288 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

2145 เรื่อง (215 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp