เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข: ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการ ปี61
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 03 ต.ค. 18@ 16:18:23 ICT (54 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลิอกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 28 ก.ย. 18@ 16:20:56 ICT (39 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนายแพทย์
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 24 ก.ย. 18@ 16:31:18 ICT (48 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นหนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 12 ก.ย. 18@ 09:38:29 ICT (121 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผลสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 31 ส.ค. 18@ 16:25:54 ICT (140 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศผลสอบ ต.นายแพทย์ จัดจ้างเป็น พกส.
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 31 ส.ค. 18@ 16:25:11 ICT (49 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 15 ส.ค. 18@ 09:49:17 ICT (232 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ พนักงานกระทรวงสาธาราสุข
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 07 ส.ค. 18@ 14:18:32 ICT (179 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ 18 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 13 ก.ค. 18@ 16:24:41 ICT (419 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๔ ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 13 ก.ค. 18@ 09:34:52 ICT (140 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

233 เรื่อง (24 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp