เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข: ข่าวประกวด/สอบราคา

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัด 4 รายการ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 02 มิ.ย. 16@ 09:00:52 ICT (138 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 22 รายการ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 02 มิ.ย. 16@ 08:59:12 ICT (165 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 22 รายการ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 02 มิ.ย. 16@ 08:57:42 ICT (156 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราห์หาการแข็งตัวของเลือด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 02 มิ.ย. 16@ 08:55:31 ICT (132 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราห์หาการแข็งตัวของเลือด
ข่าวประกวด/สอบราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 02 มิ.ย. 16@ 08:53:44 ICT (173 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung SL-M4020ND
ข่าวประกวด/สอบราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 24 พ.ค. 16@ 10:36:50 ICT (221 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อหมึกพิพม์สำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung รุ่น SL M4020ND
ข่าวประกวด/สอบราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 24 พ.ค. 16@ 10:35:09 ICT (153 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง Basic spine set insrument
ข่าวประกวด/สอบราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ค. 16@ 10:48:12 ICT (177 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง Basic spine set insrument
ข่าวประกวด/สอบราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 พ.ค. 16@ 10:46:31 ICT (184 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 รายการ
ข่าวประกวด/สอบราคา
ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 16 พ.ค. 16@ 10:48:45 ICT (228 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

1878 เรื่อง (188 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp