เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข: ประชาสัมพันธ์

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

ทะเบียนงบทดลองประจำงวด กันยายน 2018
ประชาสัมพันธ์


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 12 ต.ค. 18@ 15:29:46 ICT (16 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ทะเบียนงบทดลองประจำงวด 7 ปี 2561
ประชาสัมพันธ์


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 11 พ.ค. 18@ 09:29:09 ICT (204 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ทะเบียนงบทดลองประจำงวด 6 ปี 2561
ประชาสัมพันธ์


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 เม.ย. 18@ 10:00:28 ICT (261 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ทะเบียนงบทดลองประจำงวด 5 ปี 2561
ประชาสัมพันธ์


ผู้บันทึก jeab เมื่อ จันทร์ 12 มี.ค. 18@ 11:35:30 ICT (399 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ทะเบียนงบทดลองประจำงวดที่ 4 ปี 2561
ประชาสัมพันธ์
ทะเบียนงบทดลองประจำงวดที่ 4 ปี 2561


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 14 ก.พ. 18@ 10:35:23 ICT (492 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ทะเบียนงบทดลองประจำงวดที่ 3 ปี 2561
ประชาสัมพันธ์
ทะเบียนงบทดลองประจำงวดที่ 3 ปี 2561


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 16 ม.ค. 18@ 13:54:28 ICT (406 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ทะเบียนงบทดลองประจำงวดที่ 2 ปี 2561
ประชาสัมพันธ์
ทะเบียนงบทดลองประจำงวดที่ 2 ปี 2561


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 14 ธ.ค. 17@ 11:04:07 ICT (341 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ทะเบียนงบทดลองประจำงวดที่ 1 ปี 2561
ประชาสัมพันธ์ ทะเบียนงบทดลองประจำงวดที่ 1 ปี 2561


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 15 พ.ย. 17@ 11:02:28 ICT (329 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ทะเบียนงบทดลองประจำงวดที่ 12 ปี 2560
ประชาสัมพันธ์


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 17 ต.ค. 17@ 15:09:43 ICT (275 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

ทะเบียนงบทดลองประจำงวดที่ 11 ปี 2560
ประชาสัมพันธ์


ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 17 ก.ย. 17@ 10:43:09 ICT (234 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)

16 เรื่อง (2 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 ]
ระยะเวลารอ ยา แต่ละช่วงเวลา
 
Time
บริการเลิดสิน
ฝ่ายแผนงานและการประเมินผล

ขั้นต้อนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
manual
กลุ่มงาน
กลุ่มงานเภสัช
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp