เลือกภาษา
     
เมนูหลัก
icon_community.gif หน้าแรก
icon_home.gif เกี่ยวกับเลิดสิน
tree-T.gif ประวัติเลิดสิน
tree-T.gif ที่ตั้ง
tree-L.gif สายตรง เลิดสิน
som_themes.gif ตารางตรวจแพทย์
icon_help.gif บทความ/วารสาร
tree-T.gif ร้องเรียน
tree-T.gif ค้นหาบทความ
tree-T.gif บทความทั้งหมด
tree-L.gif ดูหัวข้อบทความ
favoritos.gif News
tree-T.gif ข่าวสาร
tree-T.gif หัวข้อเรื่อง
tree-L.gif เผยแพร่ข่าวสาร
som_downloads.gif Link
tree-L.gif สหกรณ์เลิดสิน
กรมบัญชีกลาง
ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน
ราคากลาง
 
ลำดับ
 
รายการ
 
Download
 1
 ราคายา 6 สิงหาคม 2556  
download
 2
 รายการยา 11 กันยายน 2556  
download
 
3
 รายการอาหาร 1 ตุลาคม 2556  
download
 
4
 รายการยาอ้างอิงวันที่ 8 สิงหาคม 2556  
download
 
4
 รายการยาอ้างอิงวันที่ 8 สิงหาคม 2556  
download
 
4
 รายการยาอ้างอิงวันที่ 9 สิงหาคม 2556  
download
 
4
 รายการยาอ้างอิงวันที่ 9 สิงหาคม 2556  
download
 
5
 รายการยาอ้างอิงวันที่ 11 กันยายน 2556  
download
 
6
 รายการยาอ้างอิงวันที่ 11 กันยายน 2556  
download
 
7
 รายการยา 8 พฤศจิกายน 2556(อ้างอิงวันที่ 11 กันยายน 2556)  
download
 
8
 รายการยา 21 พฤศจิกายน 2556(อ้างอิงวันที่ 24 ตุลาคม 2556)  
download
 
8
 รายการยา 10 เมษายน 2557(อ้างอิงวันที่ 3 มีนาคม 2557)  
download
 
8
 รายการยา 10เมษายน 2557(อ้างอิงวันที่ 7 มีนาคม 2557)  
download
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ)0 2353 9801 ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621 อีเมล์ : lerdsin_hospital@hotmail.com facebook : www.facebook.com/lerdsin.hosp