ใบรับรองการเข้าร่วมการอบรม

ชมรมพยาบาลผู้ประสานงานการดูแลผู้ป่วยกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน แห่งประเทศไทย