lerdsin hospital

Lerdsin 3D AR

วิธีการ

1. Download Application จาก play store (android v.5 ขึ้นไป) โดยค้นหาคำว่า " lerdsin " กดที่ภาพแล้วดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป

2. ใช้โทรศัพท์มือถือ เปิด app ข้างต้น ส่องไปบนแผนผังจะปรากฏภาพตึก/อาคาร ในลักษณะ 3 มิติ