lerdsin hospital

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครือ่ 2020-08-31
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครือ่ง 2020-08-31
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ระยะเวลา 12 เดือน 2020-08-31
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ระยะเวลา 12 เดือน 2020-08-31
ราคากลางซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด 2020-08-27
ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด 2020-08-27
แผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาลดความดัน 2 รายการ 2020-08-26
ราคากลางซื้ออาหารคนไข้ งวดที่1 2020-08-25
ประกวดราคราคากลางซื้ออาหารคนไข้ งวดที่1 2020-08-25
ราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 27 คน 2020-08-24
ประกวดราคจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 27 คน 2020-08-24
ราคากลางจ้างทำความสะอาดปี64 2020-08-20
ประกวดราคจ้างทำความสะอาดปี64 2020-08-20
ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง 2020-08-20
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง 2020-08-20
ราคากลางตู้แช่แข็งสำหรับเก็บพลาสม่า 2020-08-14
ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งสำหรับเก็บพลาสม่า 2020-08-14
ราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปี 2564 2020-08-11
ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปี 2564 2020-08-11
ราคากลางเพลททดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ 2020-08-11
ประกวดราคาซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ 2020-08-11
ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันใช้ในผู้ป่วยวิกฤต 2020-08-11
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันใช้ในผู้ป่วยวิกฤต 2020-08-11

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม 2563

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในข้อขนาดเล็ก 2020-07-31
ประกวดชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในข้อขนาดเล็ก 2020-07-31
ราคากลางจ้างพนักงานเดินงาน จำนวน 16 คน 2020-07-22
ประกวดจ้างพนักงานเดินงาน จำนวน 16 คน 2020-07-22
ราคากลางเครื่องวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยระบบ Laser Scanning 2020-07-20
ประกวดเครื่องวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยระบบ Laser Scanning 2020-07-20
ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 7 เครื่อง 2020-07-17
ประกวดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง 2020-07-17
ราคากลางซื้ออาหารทางการแพทย์ 2020-07-15
ประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 2020-07-15
ราคากลางซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 2020-07-13
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 2020-07-13
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน 2020-07-01

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2063 ไตรมาตรที่1 2020-05-26
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา irinotecan 100 mg/5ml injection 2020-05-26
ราคากลางเวชภัณฑ์ยา irinotecan 100 mg/5ml injection 2020-05-26
ราคากลางตู้อบเด็ก full function 2020-05-26
ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก full function 2020-05-26
ราคากลางเครื่องให้ความอบอุ่นเหนือตัวเด็กแบบมีเตียง 2020-05-26
ประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นเหนือตัวเด็กแบบมีเตียง 2020-05-26
ราคากลางเครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดจากด้านบนและล่าง (แยกชิ้นได้) 2020-05-26
ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดจากด้านบนและล่าง (แยกชิ้นได้) 2020-05-26
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา irinotecan 100mg/5ml injection 2020-05-25
ประกาศผู้ชนะประกวดราคายาปฏิชีวนะ4รายการ 2020-05-25
ราคากลางเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี 2020-05-18
ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี 2020-05-18
แผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา Irinotecan 100 mg/5ml injection 2020-05-15
ราคากลางซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยขนาด 3 ลิตรซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยขนาด 3 ลิตร 2020-05-14
ประกวดราคาซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยขนาด 3 ลิตรื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยขนาด 3 ลิตร 2020-05-14