lerdsin hospital

ข่าวสมัครงาน 2563

 

 ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 2020-09-17
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 อัตรา 2020-08-27
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2020-07-31
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2020-07-14
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายแพทย์ 2020-07-10
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำนดวันเวลาและสถานที่ 2020-07-02
ประกาศ กรมการแพทย์ เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่ว 2020-06-05
ประกาศรายชื่อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2020-06-05
ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง 2020-06-05
รับสม้ครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ 21 อัตรา 2020-05-20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล 2020-04-21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล 2020-04-14
ประกาศรับสมัคร พรักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 2020-04-01
ประกาศรับสมัคร เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 2020-03-31
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นพนักงานราชการ ต.นักจัดการงานทั่วไป 2020-03-06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการ ต.นักจัดการงานทั่วไป 2020-03-02
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บริหารทั่วไป 2020-02-24
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2020-01-16
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ 2020-01-07