lerdsin hospital

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 อัตรา

สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 18 กันยายน 2562

สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กันยายน 2562

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

          -เวลา 8.00น.  สอบปรนัย

          เวลา 13.00น. สอบสัมภาษณ์

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานศัลยศาสตร์

เบอรโทรศัพท์ 02 - 3539712

Download ใบสมัคร คลิก ...

ข่าวสมัครงาน 2562

 

 ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
รับสมัครข้าราชการเพื่อเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2019-11-19
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน พนักงานราชการ 2019-10-25
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหนังนักทรัพยากรบุคคล 2019-10-07
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านกาเลือกสรร พนักงานราชการ 2019-09-16
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ 2019-09-10
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 2019-07-30
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 2019-07-24
รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 2019-07-18
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายแพทย์ 3 อัตรา 2019-07-09
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 77 อัตรา 2019-07-09
รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตราร 2019-07-09
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานราชการทั่วไป 2019-06-26
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครั้งที่ 1 เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป 2019-06-18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 2019-06-04
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2019-05-22
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 อัตรา 2019-03-27
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 อัตรา 2019-03-22
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ 2019-03-08
ผู้ผ่านการคัดเลือกสรร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2019-01-30
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2019-01-18

ข่าวสมัครงาน 2561

 

 ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ประกาศกรมฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  2018-12-24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ ต.พยาบาลวิชาชีพ 2018-12-24
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  2018-12-18
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้เป็นพนักงานราชการ  2018-11-19
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครั้งที่ 1 2018-11-05
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ต.นายแพทย์ สาขาตจวิทยา 2018-10-30
ประกาศรายชื่อ ตำแหน่งนายแพทย์ สาขา ตจ.วิทยา  2018-10-24
ประกาศรับ พกส.ตำแหน่งนายแพทย์ สาขาตจวิทยา  2018-10-16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานราชการ ปี61  2018-10-03
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลิอกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  2018-09-28
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นหนักงานราชการทั่วไป  2018-09-12