lerdsin hospital

ข่าวสมัครงาน 2562

 

 ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2019-12-25
รับสมัครข้าราชการเพื่อเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2019-11-19
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน พนักงานราชการ 2019-10-25
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหนังนักทรัพยากรบุคคล 2019-10-07
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านกาเลือกสรร พนักงานราชการ 2019-09-16
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ 2019-09-10
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 2019-07-30
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 2019-07-24
รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 2019-07-18
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายแพทย์ 3 อัตรา 2019-07-09
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 77 อัตรา 2019-07-09
รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตราร 2019-07-09
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานราชการทั่วไป 2019-06-26
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครั้งที่ 1 เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป 2019-06-18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 2019-06-04
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2019-05-22
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 อัตรา 2019-03-27
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 อัตรา 2019-03-22
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ 2019-03-08
ผู้ผ่านการคัดเลือกสรร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2019-01-30
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2019-01-18