lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

ข่าวสมัครงาน 2566

 ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานคราชการทั่วไป 2023-12-15
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2023-12-07
รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามาถ ทักษะ และ สมรรถนะ 2023-11-30
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนัดวัน เวลา สถานที่ พนักงานราชการ 2023-11-20
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน เรื่อง ขยายเวลารับสมัคร พกส. 16 ตำแหน่ง 73 อัตรา ถึงวันที่ 24 พ.ย. 2566 2023-10-14
ประกาศรับสมัครพนักงานงานราชการทั่วไป 2023-11-06
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 ตำแหน่ง 73 อัตรา 2023-10-02
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2023-09-25
ขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข 2023-08-25
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2023-08-23
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2023-08-08
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน 2023-08-04
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัวไป 2023-07-04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ กำหนัดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และ สมรรถนะ 2023-05-25
ประกาศรับสมัครบุคคลพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2023-05-03
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ลงวันที่ 24 ม.ค. 2566 2023-01-24

ข่าวสมัครงาน 2565

 ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 2022-12-16
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ในตำแหน่ง เภสัชกร ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 2022-11-30
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 18 ตำแหน่ง 65 อัตรา 2022-10-28
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เภสัชกร นักวิชาการสถิติ เจ้าพนักบงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) พนักงานกู้ชีพ 2022-10-21
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2022-08-24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ 2022-08-16
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 40 อัตรา 2022-07-27
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2022-07-25
รายชื่อผุ้ป่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป 2022-07-12
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนัดวัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่ง เภสัชกร นักกายอุปกรณ์ นักวิชาการสถิติ 2022-06-30
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 2022-06-15
ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2022-06-09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ วันเวลาสถานที่ 2022-06-08
ระกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 18 ตำแหน่ง 48 อัตรา 2022-05-05
ขยายเวลาประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการสถิติ 2022-04-29
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการสถิติ 2022-04-04
ประกาศรับสมัครพนักงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก จำนวน 3 อัตรา 2022-04-04