lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลาประกวดราคาซื้อหัวตรวจอัลตราซาวด์หัวใจและหัวตรวจอัลตราซาวด์หัวใจผ่านหลอดอาหาร 2021-12-29
ประกวดราคาซื้อหัวตรวจอัลตราซาวด์หัวใจและหัวตรวจอัลตราซาวด์หัวใจผ่านหลอดอาหาร 2021-12-29
ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบขดิจิสทัล ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-12-29
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบขดิจิสทัล ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-12-29
ราคากลางประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-12-17
ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง 2021-12-17
ราคากลางประกวดราคาจ้างพนักงานเดินงาน จำนวน 17 คน ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคา 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-12-15
ประกวดราคาจ้างพนักงานเดินงาน จำนวน 17 คน ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคา 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-12-15
ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดใหญ 2021-12-14
ประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดใหญ 2021-12-14
ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น 2021-12-13
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2021-12-13