lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565

 

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Digital Portable X-ray) 2022-04-30
ประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Digital Portable X-ray) 2022-04-30
ราคากลางเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซพร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 2022-04-29
ประกวดราคาเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซพร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 2022-04-29
ราคากลางประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำห้องเคมบำบัด 2022-04-29
ประกวดราคาประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำห้องเคมบำบัด 2022-04-29
ราคากลางซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 2022-04-25
ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 2022-04-25
ราคากลางภาชนะรองรับสารคัดหลั่ง 2022-04-25
ประกวดราคาภาชนะรองรับสารคัดหลั่ง 2022-04-25
ราคากลางอุปกรณ์สำหรับใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง 2022-04-07
ประกวดราคาอุปกรณ์สำหรับใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง 2022-04-07
ราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 51 คน ระยะเวลา 5 เดือน 2022-04-07
ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 51 คน ระยะเวลา 5 เดือน 2022-04-07