lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565

 

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ 12 ลีด ชนิดวิเคราะห์สภาวะขาดเลือด 2021-10-31
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ 12 ลีด ชนิดวเคราะห์สภาวะขาดเลือด 2022-10-31
ราคากลางเช่าระบบบริหารและจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติแบบครบวงจร 2021-10-28
ประกวดราคาเช่าระบบบริหารและจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติแบบครบวงจร 2022-10-28
ราคากลางซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลพื้นที่หลักสำหรับระบบ PSP PACS System 2021-10-26
ประกวดราคาซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลพื้นที่หลักสำหรับระบบ PSP PACS System 2022-10-26
ราคากลางซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 2021-10-12
ประกวดราคาซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 2022-10-12
ราคากลางซื้อเครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติแบบสองประตู 2021-10-11
ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติแบบสองประตู 2022-10-11
ราคากลางซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไอน้ำอัตโนมัติชนิดสองประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร 2021-10-11
ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไอน้ำอัตโนมัติชนิดสองประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร 2022-10-11
ราคากลางซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 2021-10-06
ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 2022-10-06
ราคากลาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ 12 ลีด ชนิดวิเคราะห์สภาวะขาดเลือด 2021-10-05
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ 12 ลีด ชนิดวิเคราะห์สภาวะขาดเลือด 2022-10-05
ราคากลาประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานศัลยกรรมและงานรัษาคลองรากฟัน 2021-10-03
ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานศัลยกรรมและงานรัษาคลองรากฟัน 2022-10-03