lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางเครื่องรักษาโรคตาด้วยเบเซอร์ (532) 2022-11-25
ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยเบเซอร์ (532) 2022-11-25
ราคากลางกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ชนิด 80 แกรม ฉลากเขียว 2022-11-25
ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ชนิด 80 แกรม ฉลากเขียว 2022-11-25
ราคากลางกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาสำหรับผ่าตัดส่องกล้องเลนส์ ๐ องศา พร้อมชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ 2022-11-21
ประกวดราคากล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาสำหรับผ่าตัดส่องกล้องเลนส์ ๐ องศา พร้อมชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ 2022-11-21
ราคากลางเช่าระบบบริหารและจัดยาผู้ป่้วยในอัตโนมัติแบบครบวงจร 2022-11-07
ประกวดราคาเช่าระบบบริหารและจัดยาผู้ป่้วยในอัตโนมัติแบบครบวงจร 2022-11-07
ราคากลางซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานศัลยกรรมและงานรักษาคลองรากฟัน 2022-11-04
ประกวดราคาประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานศัลยกรรมและงานรักษาคลองรากฟัน 2022-11-04
ราคากลางจ้างเหมาบริการขนส่งเพื่อสนับสนุนทางการแพทย์ 2022-11-02
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนส่งเพื่อสนับสนุนทางการแพทย์ 2022-11-02