lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566

 

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 51 คน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-29
ราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 51 คน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-29
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ โรงพยาบาเลิดสิน จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-29
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ โรงพยาบาเลิดสิน จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-29
ราคากลางจ้างพนักงานเดินงาน จำนวน 24 คน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-29
ประกวดราคาจ้างพนักงานเดินงาน จำนวน 24 คน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-29
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-25
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-08-25
ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2023-08-25
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2023-08-25
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาโรคระบบตา 3 รายการ (e-bidding) 2023-08-22
ราคากลางจ้างเหมาบริการซักผ้าผุ้ป่้วยประจำปี 2567 จำนวน 1,041,600 กิโลกรัมระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 2023-08-22
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผุ้ป่้วยประจำปี 2567 จำนวน 1,041,600 กิโลกรัมระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 2023-08-22
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาลดไขมันในเลือด 2 รายการ (e-bidding) 2023-08-18
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวขภัณฑ์ยากลุ่มยาศัลยกรรม 4 รายการ (e-bidding) 2023-08-18
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาโรคกระดูกและข้อ 3 รายการ (e-bidding) 2023-08-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาโรคติดเชื้อ ยารักษาทางเดินอาหารและยารักษาโรคมะเร็ง 3 รายการ (e-bidding) 2023-08-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาโรคเบาหวาน 4 รายการ (e-bidding) 2023-08-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 รายการ (e-bidding) 2023-08-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มน้ำเกลือ 2 รายการ (e-bidding) 2023-08-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาX-ray 1 รายการ (e-bidding) 2023-08-09
ราคากลางถุงตรวจโรคแบบมีแป้ง ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง(Disposable Gloves) 2023-08-09
ประกวดราคาซื้อถุงตรวจโรคแบบมีแป้ง ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง(Disposable Gloves) 2023-08-09