lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566

 

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาศัลยกรรม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-10-30
ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาเวชศาตร์ครอบครับ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-10-30
ราคากลางอาหารทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2023-10-26
ประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ 2023-10-26
ราคากลางจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนอาคารกาญจนาภิเษก อาคารผู้ป่วยนอก อาคาร33ปี อาคารหอพักแพทย์ วัดยาง จำนวน 1 งาน ตั้งแต่ เดือน พ.ย. 2566 ถึง เดือน ก.ย. 2567 2023-10-26
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนอาคารกาญจนาภิเษก อาคารผู้ป่วยนอก อาคาร33ปี อาคารหอพักแพทย์ วัดยาง จำนวน 1 งาน ตั้งแต่ เดือน พ.ย. 2566 ถึง เดือน ก.ย. 2567 2023-10-26
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ภาพและเสียงของห้องประชุมโรงพยาบาลเลิดสิน 2023-10-18
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ภาพและเสียงของห้องประชุมโรงพยาบาลเลิดสิน 2023-10-18
ราคากลางซื้ออาหารทางการแพทย์จำนวน 2 รายการ 2023-10-17
ประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์จำนวน 2 รายการ 2023-10-17
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาชุดโปรแกรมห้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 2023-10-10
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา e-biding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-10-09
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP วงเงินจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5000 บาท (ยา) ไตรมาศ 4 ปีงบประมาณ 2566 2023-10-06
ราคากลางซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยประจำวัน งวดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 2023-10-04
ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยประจำวัน งวดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 2023-10-04
ราคากลางซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยประจำวัน หมวดปลอดภัย งวดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 2023-10-04
ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยประจำวัน หมวดปลอดภัย งวดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 2023-10-04
ราคากลางซื้อตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) 2023-10-03
ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) 2023-10-03