lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566

 

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยประจำวัน งวดที่ 1 หมวดอาหารแห้งและเครื่องกระป๋อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 2023-11-29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาเวชศาสตร์ครอบครัว 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-11-29
เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาวิสัญญี 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-11-29
เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยา X-ray 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-11-29
ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-11-24
ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-11-24
ราคากลางซื้อตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-11-23
ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย (Transport Incubator) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-11-23
เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาโรคติดเชื้อ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-11-22
เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาโรคกระดูกและข้อ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-11-22
ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาวิสัญญี 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-11-21
ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยา X-ray 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-11-21
เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-11-16
ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาโรคติดเชื้อ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-11-14
ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาโรคกระดูก 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-11-14
เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาโรคเบาหวาน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-11-08
ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-11-06
เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาศัลยกรรม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-11-06
เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาเวชศาสตร์ครอบครัว 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-11-06
ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาโรคเบาหวาน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-11-01