lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566

 

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาโรคกระดูกและข้อ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-12-28
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 งาน ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2566 ถึง เดือน กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-12-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาศัลยกรรม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-12-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาโรคติดเชื้อ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-12-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-12-21
ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 งาน ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-12-08
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 งาน ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2566 ถึง กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-12-08
เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-12-07
เอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2023-12-07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาโรคเบาหวาน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-12-07
ราคากลางซื้อวัสดุทางการแพทย์สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 5 รายการ 2023-12-06
ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-12-06
ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-12-06
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-12-06
ราคากลางซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-12-06
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-12-06