lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงระบบ 2 ความถี่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-02-22
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงระบบ 2 ความถี่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-02-22
ประกวดราคาจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-02-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 2024-02-15
ราคากลางซื้อแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-02-15
ประกวดราคาซื้อแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-02-15
ราคากลางซื้อชุดแผงวลจร ALLEGRO PWB สำหรับเครื่องเอ็กซเรย์ Digital Fluoroscopy Ultimax-i จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-02-07
ประกวดราคาซื้อชุดแผงวลจร ALLEGRO PWB สำหรับเครื่องเอ็กซเรย์ Digital Fluoroscopy Ultimax-i จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-02-07
ราคากลางจ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบพยาบาล ประจำปี 2567 จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2024-02-05
ประกวดราคาจ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบพยาบาล ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2024-02-05
ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแทพย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2024-02-01
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแทพย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2024-02-01