lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2567

2024-02-01 

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2024-01-31
ประกวดราคาจ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2024-01-24
ประกวดราคาซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2024-01-31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2024-01-23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยา X-ray ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2024-01-23
ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 2024-01-19
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-01-19
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซืื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาวิสัญญี 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-01-17
ประกวดราคาจ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-01-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 2024-01-15
ราคากลางซื้อแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-01-11
ประกวดราคาซื้อแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-01-11
ราคากลางจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศภายในอาคารกาญจนาภิเษก 25 ชั้นฯ 2024-01-09
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศภายในอาคารกาญจนาภิเษก 25 ชั้นฯ 2024-01-09
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ งบประมาณปี ๒๕๖๗ 2024-01-08