lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางซื้อระบบเครือข่ายหลัก ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ 2022-09-30
ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายหลัก ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ 2022-09-30
ราคากลางอาหารทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2022-09-29
ประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2022-09-29
ราคากลางอาหารสำหรับผู้ป่วยประจำงวดที่ 1 2022-09-26
ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยประจำงวดที่ 1 2022-09-26
ราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปี2566 2022-09-23
ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปี2566 2022-09-23
ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอาหาศภายในอาคารกาญจนาภิเษก 25 ชั้น อาคาร 33 ปี และอาคารผุ้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 11 เดือน 2022-09-28
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอาหาศภายในอาคารกาญจนาภิเษก 25 ชั้น อาคาร 33 ปี และอาคารผุ้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 11 เดือน 2022-09-28
ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอาหาศภายในอาคารกาญจนาภิเษก 25 ชั้น อาคาร 33 ปี และอาคารผุ้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 11 เดือน 2022-09-28
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอาหาศภายในอาคารกาญจนาภิเษก 25 ชั้น อาคาร 33 ปี และอาคารผุ้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 11 เดือน 2022-09-28
ร่างอาหารสำหรับผู้ป่วยประจำงวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 2 2022-09-13
ราคากลางร่างอาหารสำหรับผู้ป่วยประจำงวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 2 2022-09-13
ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 51 คน ระยะเวลา 11 เดือน 2022-09-07
ราคากลางจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 51 คน ระยะเวลา 11 เดือน/a> 2022-09-07
ประกวดราคาจ้างพนักงานเดินงาน 2022-09-07
ราคากลางประกวดราคาจ้างพนักงานเดินงาน 2022-09-07