lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566

 

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยประจำปี 2567 2023-09-29
ราคากลางเครื่องมือยึดจับกระโหลกศีรษะในการผ่าตัด 2023-09-28
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือยึดจับกระโหลกศีรษะในการผ่าตัด 2023-09-28
ราคากลางอาหารสำหรับผู้ป่วยประจำวัน งวดที่ 1 2023-09-27
ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยประจำวัน งวดที่ 1 2023-09-27
ราคากลาออาหารสำหรับผู้ป่วยประจำวัน หมวดปลอดภัย งวดที่ 1 2023-09-27
ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วยประจำวัน หมวดปลอดภัย งวดที่ 1 2023-09-27
ราคากลางหัวจับ kirschner wirer 2023-09-25
ประกวดราคาซื้อหัวจับ kirschner wirer 2023-09-25
ราคากลางเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดเล็กชนิดซีอาร์ม (Mini C-Arm X-ray mobile Unit) 2023-09-25
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดเล็กชนิดซีอาร์ม (Mini C-Arm X-ray mobile Unit) 2023-09-25
ราคากลางโครงการจัดหาชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 2023-09-22
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 2023-09-22
-ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน 2023-09-22
ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 8 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-09-14
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 8 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-09-14
ราคากลางไฟส่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดแบบความควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติชนิดซับซ้อน 2023-09-13
ประกวดราคาไฟส่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดแบบความควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติชนิดซับซ้อน 2023-09-13
ราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 51 คน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-09-05
ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 51 คน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-09-05
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-09-05
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-09-05
ราคากลางจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยประจำปี 2567 จำนวน 1,041,600 กิโลกรัม ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-09-05
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยประจำปี 2567 จำนวน 1,041,600 กิโลกรัม ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-09-05
ราคากลางจ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-09-01
ประกวดราคาจ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-09-01