lerdsin hospital
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารกาญจนาภิเษก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2567

ชื่อเรื่อง  วันที่ประกาศ
ราคากลางซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-19
ร่างประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-19
ราคากลางซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วย งวดที่ 2 จำนวน 7 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-19
ร่างประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วย งวดที่ 2 จำนวน 7 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-19
ราคากลางเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจหาปริมาณแก๊สในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-19
ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจหาปริมาณแก๊สในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-19
ราคากลางเครื่องนำวิถีพร้อมซอฟแวร์ช่วยในการผ่าตัดศลัยกรรมเนื้องอกและมะเร็งกระดูก กระดูกสันหลัง หู คอ จมูก และระบบประสาทแบบสามมิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-18
ประกวดราคาเครื่องนำวิถีพร้อมซอฟแวร์ช่วยในการผ่าตัดศลัยกรรมเนื้องอกและมะเร็งกระดูก กระดูกสันหลัง หู คอ จมูก และระบบประสาทแบบสามมิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-18
ราคากลางเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตชนิดซับซ้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-18
ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตชนิดซับซ้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-18
ราคากลางซื้อเครื่อง 3D Printer พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-18
ประกวดราคาซื้อเครื่อง 3D Printer พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-18
ราคากลางซื้อเลนส์ส่องตรวจและผ่าตัด ชนิดปรับองศาได้ขนาด 10 mm ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-17
ร่างประกวดราคาซื้อเลนส์ส่องตรวจและผ่าตัด ชนิดปรับองศาได้ขนาด 10 mm ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-17
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมระบบปฏิบัติการประมวลภาพร่วมกับคลื่นแม่เหล็กฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-17
ราคากลางซื้อด้ามสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-17
ประกวดราคาซื้อด้ามสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-17
ราคากลางเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-11
ประกวดราคาเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-11
ราคากลางตู้อบเด็กทารกแรกเกิดพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องให้ความอบอุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-11
ประกวดราคาตู้อบเด็กทารกแรกเกิดพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องให้ความอบอุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-11
ราคากลางเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าสมองทารกแบบต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-11
ประกวดราคาเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าสมองทารกแบบต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-11
ราคากลางเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทรงธนาคารเลือดพร้อมแผ่นสำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-11
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทรงธนาคารเลือดพร้อมแผ่นสำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-11
ราคากลางกล้องผ่าตัดตาขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-10
ประกวดราคากล้องผ่าตัดตาขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-10
ราคากลางเตียงผ่าตัดตาระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-10
ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดตาระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-10
ราคากลางชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพพร้อมอุปกรณ์สำหรับผ่าตัดหลอดลมผ่านกล้องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-09
ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพพร้อมอุปกรณ์สำหรับผ่าตัดหลอดลมผ่านกล้องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-09
ราคากลางชุดเครื่องรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ชนิดไดโอดเลเซอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-05
ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ชนิดไดโอดเลเซอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-05
ราคากลางชุดเครื่องตรวจตาส่วนหน้าพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล (SLIT LAMP)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-05
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจตาส่วนหน้าพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล (SLIT LAMP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-05
ราคากลางชุดด้ามจับกรอกระดูกหูความเร็วสูงด้วยระบบไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-04
ประกวดราคาซื้อชุดด้ามจับกรอกระดูกหูความเร็วสูงด้วยระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-04
ราคากลางชุดเครื่องมือผ่าตัดหู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-04
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-04
ราคากลางซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิ Hypo-Hyperthermia ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-03
ปประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิ Hypo-Hyperthermia ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-03
ราคากลางซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-03
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-03
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 งบประมาณปี 2567 2024-04-03
ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-02
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-02